Fatwa Zakat Ke Atas Aset Digital Bitcoin (BTC)

Fatwa Zakat Ke Atas Aset Digital Bitcoin (BTC)

Bitcoin Dikenakan Zakat Apabila Cukup Haul, Nisab KANGAR – Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis pada Julai lalu telah memutuskan aset digital seperti Bitcoin perlu dikenakan zakat apabila mencukupi haul (jangka masa simpanan) dan nisabnya (kadar diwajibkan). Mufti...
error: Content is protected !!